Dinsdag 25 juni 2024, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)De vergadering is afgelopen.