Op deze pagina vindt u informatie over het bezoeken van de Eerste Kamer aan de Kazernestraat 52 in Den Haag.


Bijwonen van vergaderingen

De Eerste Kamer komt wekelijks op dinsdag bijeen.

U kunt de plenaire debatten en de commissievergaderingen van de Eerste Kamer live volgen. Dit kan eenvoudig via de livestream op deze website. Klik hiervoor op vergaderdagen op de button Planning & livestreams op de homepage. Klik daarna op het afspeelicoontje naast de vergadering die u wilt volgen.

Het is ook mogelijk om de vergaderingen in het gebouw van de Eerste Kamer bij te wonen. Het aantal plaatsen op de publieke tribunes in de plenaire zaal en de commissiekamers is echter beperkt. Er worden geen plekken gereserveerd, dus wanneer de tribune vol is, dan is het mogelijk dat u de vergadering niet kunt bijwonen.

De tribune in de plenaire zaal heeft 24 plaatsen, waarvan één rolstoelplaats. Wij kunnen in overleg extra plekken maken in een ruimte waar het debat via schermen te volgen is (max. 4 rolstoelplaatsen). Neem hiervoor contact op met communicatie@eerstekamer.nl.

Let u ook op de tijdstippen van de plenaire debatten. Soms wordt een debat namelijk in delen gesplitst en kunnen er pauzes zitten tussen de delen van het debat (zie daarvoor ook Planning & livestreams).

Journalisten kunnen verslag doen van de vergadering vanaf de perstribune.


Rondleidingen

Buiten de dinsdagen kunt u de Eerste Kamer ook bezoeken met een rondleiding van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

  • Meer informatie over de rondleidingen van ProDemos vindt u hier.

Gegevensverwerkingen tijdens bezoek aan de Eerste Kamer

Vanwege uw en onze veiligheid is het noodzakelijk dat de Eerste Kamer op ieder moment kan nagaan hoeveel personen er in het Kamergebouw aanwezig zijn en wie. Om deze reden kan de Beveiligingsdienst van de Eerste Kamer u vragen om uw legitimatie voordat u het gebouw van de Eerste Kamer mag betreden. De Beveiligingsdienst verwerkt vervolgens uw naam en het tijdstip van binnenkomst en vertrek. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan dat vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is. Ook bestaat de mogelijkheid dat u in beeld komt van onze beveiligingscamera's.

Verder maakt de Eerste Kamer beeld- en geluidsopnames van plenaire vergaderingen en commissievergaderingen van de Eerste Kamer. Deze vergaderingen zijn openbaar, zijn live te volgen via het internet en kunnen meestal ook worden teruggekeken. Ook maken journalisten soms opnames voor televisie-uitzendingen. Wanneer u er voor kiest om plaats te nemen op de publieke tribune - zowel bij een plenaire vergadering als bij een commissievergadering - bestaat dus de mogelijkheid dat u in beeld komt. Lees meer in het privacystatement.