Van iedere plenaire vergadering van de Eerste Kamer wordt een geredigeerd woordelijk verslag gemaakt. Dit verslag in ongecorrigeerde vorm wordt 'ongecorrigeerd verslag' genoemd. Eén of twee dagen na de betreffende vergadering is op deze website het ongecorrigeerde verslag beschikbaar. Zo'n twee weken na het uitkomen van dit ongecorrigeerde verslag wordt dit vervangen door het gecorrigeerde verslag, dat als basis dient voor de Handelingen van de Eerste Kamer. Uiterlijk vier weken na de vergadering verschijnen deze Handelingen.

Hieronder staan de verslagen van de plenaire vergaderingen vanaf september 2002. Vanaf 1 januari 2006 worden in dit overzicht de ongecorrigeerde verslagen na verloop van tijd vervangen door gecorrigeerde verslagen.

Aan een ongecorrigeerd verslag kan geen enkel recht worden ontleend.