Als de Eerste Kamer op dinsdag bijeenkomt, vinden er diverse vergaderingen plaats. Naast de plenaire vergadering gaat het om vergaderingen van fracties en van commissies.

De plenaire vergadering is het belangrijkst, omdat alle leden er toegang toe hebben en omdat daarin over alle wetsvoorstellen wordt beslist.

Over veel wetsvoorstellen wordt een debat gehouden. De namen van de leden die iets willen zeggen, zijn dan te vinden op de sprekerslijst. Wetsvoorstellen kunnen echter ook worden aangenomen zonder dat er over wordt gesproken, de zogenaamde hamerstukken.

Het is voor belangstellenden mogelijk commissie- en plenaire vergaderingen bij te wonen. Vergaderingen van fracties zijn besloten.