Alle gepubliceerde stukken in de Tweede en Eerste Kamer noemen we Kamerstukken. Het gaat onder meer om wetsvoorstellen, brieven van de regering, schriftelijke vragen, verslagen van Kamercommissies, regeringsnota's en moties.

Alle wetsvoorstellen worden door de Eerste Kamer behandeld. Bij andere stukken wordt door de Kamer bepaald of ze voor kennisgeving kunnen worden aangenomen of dat nadere bespreking wenselijk is.

De meeste Eerste Kamerstukken zijn terug te vinden via "Documenten EK" bij de beschrijving van wetsvoorstellen en andere onderwerpen. De rubriek "Documenten EK" ontbreekt veelal bij deze beschrijvingen van vóór juli 1997. Die ontbrekende Kamerstukken en alle andere Kamerstukken, vanaf 1 januari 1995, zijn terug te vinden via Overheid.nl.

Kamerstukken vóór 1995 zijn via Overheid.nl (historische parlementaire documenten) terug te vinden.