In bovenstaande rubrieken leest u hoe het kiesrecht voor de Eerste Kamer is geregeld, welke taken zij heeft en hoe de Eerste Kamer werkt.

Er wordt iets verteld over het ontstaan van de Eerste Kamer, haar werkwijze en over haar verdere geschiedenis. Tevens is een overzicht van belangrijke publicaties over de Eerste Kamer opgenomen.

Onder feiten en cijfers vindt u overzichten van door de Eerste Kamer verworpen wetsvoorstellen, novelles, wetsvoorstellen die zijn ingetrokken en interpellaties.