Verslagen commissie voor de VerzoekschriftenEen verzoekschrift gaat over een individuele kwestie waarin de rijksoverheid volgens u onjuist heeft gehandeld. Een verzoeker kan de Eerste Kamer vragen de kwestie te onderzoeken als aan verschillende voorwaarden is voldaan.

Denk bijvoorbeeld aan verzoeken van burgers om vrijstelling van belastingbetaling, huurconflicten of problemen met de studiefinanciering. Een verzoekschrift dat bij de Eerste Kamer binnenkomt, wordt behandeld door de commissie voor de verzoekschriften.

Een verzoekschrift dat bij de EersteKamer binnenkomt wordt behandeld door de commissie voor de verzoekschriften. De commissie voor de verzoekschriften beslist eerst of een bepaald verzoek wel bij de Kamer op de juiste plek is. Zo ja, dan volgt er een onderzoek. Bij dat onderzoek kan de indiener gevraagd worden toelichting te geven. Na het onderzoek volgt een beslissing.

De beslissing over een verzoekschrift wordt aan de Eerste Kamer voorgelegd. Meestal wordt het advies van de commissie overgenomen.