Overige bijeenkomsten zijn onder meer de gezamenlijke vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer. Deze vergaderingen worden 'Verenigde Vergaderingen' genoemd en worden door de voorzitter van de Eerste Kamer geleid. De meest bekende Verenigde Vergadering is de bijeenkomst op Prinsjesdag wanneer de Koning de troonrede voorleest.


Er zijn (nog) geen bijeenkomsten gepland.