verbergen  specifieke periode selecteren  9 juli 2024

 • Verworpen
  Motie-Nicolaï (PvdD) over bij het verschaffen van militaire middelen aan Oekraïne deze niet voor clustermunitie te gebruiken (36.410 V, K)
  • voor: GroenLinks-PvdA, PvdD, SP en het lid Eric Kemperman
   tegen: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, JA21, OPNL, PVV, SGP, VVD, Volt en de leden Robert (Samuel) Croll (BBB), Robert van Gasteren (BBB), Math Goossen (BBB), Arie Griffioen (BBB), Eugène Heijnen (BBB), Wim Jaspers (BBB), Frans van Knapen (BBB), Bart Kroon (BBB), Ilona Lagas (BBB), Andrea van Langen-Visbeek (BBB), Robbert Lievense (BBB), Gert-Jan Oplaat (BBB), Tekke Panman (BBB) en Elly van Wijk (BBB)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 IX)
 • Aangenomen
  Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid (36.375)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Motie-Van Toorenburg (CDA) over monitoren hoe vaak veroordeelden met levenslang toezicht een vergunning voor onbepaalde tijd wordt geweigerd (36.196, D)
 • Aangenomen
  Aanscherping openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen (36.196)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XIV)
 • Aangenomen
  Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (36.270)
 • Aangenomen
  Goedkeuring Verdrag met Malta over het vermijden van dubbele belasting en voorkomen van ontgaan van belasting (36.321 (R2181))
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijzigingswet financiële markten 2024 (36.442)
 • Aangenomen
  Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing (36.453)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet herimplementatie Europees strafrecht (36.491)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten (36.518)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 I)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 IIA)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 IIB)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 III)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 IV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 V)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 VI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 VII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 VIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 X)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XV)
  Hamerstuk