Europadebat, overzicht relevante Kamerstukken en HandelingenSinds 1996 voert de Eerste Kamer jaarlijks een debat over Europa. Tot het parlementaire jaar 2009-2010 werd dit het Europadebat genoemd. Tijdens dit debat wisselden de Kamerleden van gedachten met de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de ontwikkelingen in en aspecten van het Europese integratieproces. Sinds 1999 levert het Kabinet een bijdrage aan het parlementaire debat over Europa middels het rapport 'Staat van de Europese Unie' dat op Prinsjesdag uitgebracht wordt. In dit rapport wil de regering verantwoording afleggen over haar (voorgenomen) inbreng in de Europese Unie.Om de discussie in de Eerste Kamer te structureren wordt vooraf een aantal thema's vastgesteld door de Commissie Europese Samenwerkingsorganisaties. Met ingang van het jaar 2010 worden er Algemene Europese Beschouwingen gehouden. Hieronder vindt u een overzicht van de Europadebatten zoals gehouden in de Eerste Kamer sinds 1996.

vergaderjaar 2008-2009 (31.702)

vergaderjaar 2007-2008 (31.202)

vergaderjaar 2006-2007 (30.802)

in verband met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006 heeft de Eerste Kamercommissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties op 10 oktober 2006 besloten pas een Europadebat te willen voeren met het nieuwe kabinet, zo snel mogelijk na het aantreden. Dit Europadebat vond plaats op 13 maart 2007 (Beschikbare documenten).

vergaderjaar 2005-2006 (30.303)

vergaderjaar 2004-2005 (29.803)

vergaderjaar 2003-2004 (29.201)

vergaderjaar 2002-2003 (28.604)

vergaderjaar 2001-2002 (28.005)

vergaderjaar 2000-2001 (27.407)

vergaderjaar 1999-2000 (26.580)

vergaderjaar 1998-1999

geen apart Europadebat in verband met de behandeling van de Goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam (25.922 (R1613))

vergaderjaar 1997-1998

vergaderjaar 1996-1997

vergaderjaar 1995-1996 (24.400 V)