Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

25 juni 2024
De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de Formele Raad WSBVC van 20 juni 2024.
Meer

werknemers met laptops
14 mei 2024
De commissie bespreekt het antwoord van de regering over de richtlijn Europese Ondernemingsraden.
Meer

Edossiers bij deze commissie