De Eerste Kamerleden wisselen regelmatig van gedachten met hun Europese collega's tijdens de diverse (inter)parlementaire bijeenkomsten georganiseerd door bijvoorbeeld het Europees Parlement of het EU Voorzitterschap. In de onderstaande documenten treft u een overzicht aan van diverse (inter)parlementaire bijeenkomsten die in het betreffende kalenderjaar plaatsvinden.