Vorige vergaderingen van commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)