Vorige vergaderingen van commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)