Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van de plenaire behandeling van wetsvoorstellen betreffende de Caribische landen en eilanden in het Koninkrijk (voor zover dat niet door de overige vakcommissies gebeurt) en van rijkswetgeving voortvloeiend uit het Statuut. Op grond van het Verdrag van Lissabon zijn Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, als landen en gebieden overzee (LGO's) die een bijzondere betrekking onderhouden met Nederland, verbonden met de Europese Unie. Ook hebben nagenoeg alle Nederlanders die woonachtig zijn op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba actief kiesrecht voor het Europees Parlement. Tot 10 oktober 2010 maakten Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba deel uit van het land Nederlandse Antillen. Na die datum zijn Curaçao en Sint Maarten onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk geworden, terwijl de BES-eilanden als "openbare lichamen" in het Nederlands staatsbestel zijn geïntegreerd.

Tot 11 oktober 2010 kende de Eerste Kamer de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken. De opheffing van het land Nederlandse Antillen maakte een naamswijziging noodzakelijk.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie KOREL.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Europese Commissie
24 januari 2023
De commissie bespreekt welke voorstellen uit het Europees Werkprogramma 2023 zij wil prioriteren.
Meer

Hofvijver
7 december 2021
De commissies BDO en KOREL bespreken de antwoorden van de regering en de Europese Commissie op de brieven met vragen over de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS.
Meer

Edossiers bij deze commissie