Algemene Europese Beschouwingen 2011Op 19 april 2011 vonden voor de tweede keer de Algemene Europese Beschouwingen plaats. Tijdens dit plenaire debat kwamen zowel verticale thema's (financieel-economische ontwikkelingen, externe betrekkingen van de Europese Unie en de Europese Unie en (im)migratie) als horizontale thema's (overlap activiteiten EU en Raad van Europa, EU vanuit het perspectief van haar burgers en informatievoorziening van de regering aan de Kamer) aan bod.


Staat van de Unie 2010-2011

 • Kamerstukdossier 32502 'Staat van de Unie 2010-2011'

Uitbreiding van de Europese Unie

 • StatementPDF-document Voorzitter Europese Commissie van 7 april 2011 na ontmoeting met de minister president van Kroatië
 • SpeechPDF-document Voorzitter Europese Commissie van 7 april 2011 voor het Kroatische parlement
 • OpmerkingenPDF-document Voorzitter Europese Commissie na zijn ontmoeting met het voorzitterschap van Bosnië en Herzegovina op 8 april 2011
 • SpeechPDF-document Voorzitter Europese Commissie van 8 april 2011 voor het 'parliament for Europe'
 • StatementPDF-document Voorzitter van de Voorzitter Europese Commissie van 8 april 2011 na zijn ontmoeting met de minister president van Montenegro
 • StatementPDF-document Voorzitter Europese Commissie van 9 april 2011 na zijn ontmoeting met de minister president van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Financieel-economische situatie in de Europese Unie

 • Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën van 28 maart 2011 over het meerjarig financieel kader van de EU vanaf 2014 (TK 21501-20, nr. 529)
 • Brief staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 7 april 2011 over de Nederlandse maatregelen in het kader van het Euro Plus pact (TK, 21501-20, 530)
 • Verslag van de Europese Raad van 24-25 maart 2011 (TK 21501-20, 528) plus bijlage 1 (toespraak Voorzitter Europees Parlement) en bijlage 2 (brief negen lidstaten inzake verdieping interne markt)
 • ConclusiesPDF-document Europese Raad, 24-25 maart 2011
 • Geannoteerde agenda van de Europese Raad, 24-25 maart 2011 (TK 21501-20, 524)

      Europees Stabiliteitsmechanisme

 • Brief van de minister van Financiën van 11 april 2011 met het verslag van de vergadering van de Eurogroep en de Informele ECOFIN van 8-9 april 2011 (TK, 21501-07, 792)
 • Brief van de minister van Financiën van 25 maart 2011 met de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en de informele ECOFIN 8-9 april 2011 (TK 21501-07, 790)
 • Brief (met bijlage) van de minister van Financiën d.d. 22 maart 2011 inzake Eurogroep+ 21 maart 2011
 • Aanvullende, toelichtende brief van de minister van Financiën d.d. 25 maart 2011
 • Verslag schriftelijk overleg over Frans-Duitse voorstel inzake de Eurozone (EK 32502, A)

      Europees Semester

 • Dossier E090092: Commissiemededeling: Europa 2020 'Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei' (plus raadpleging)
 • Commissiemededeling: voortgangsverslag over Europa 2020 van 12 januari 2011 (COM(2011)11 bijlage 1)
 • Commissiemededeling: jaarlijkse groeianalyse; naar een krachtiger alomvattend antwoord van de EU op de crisis van 12 januari 2011 (COM(2011)11)
 • Brief van de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Financiën van 4 februari 2011 over de jaarlijkse groeiramingen van de Europese Commissie onder het Europese semester (TK 21501-20, nr. 506)

Externe betrekkingen van de Europese Unie

 • Clingendael paper nr. 1: The European External Action Service: preparing for succes (december 2010)
 • WRR-rapport van 30 november 2010: Aan het buitenland gehecht
 • Kabinetsreactie van 1 februari 2011 op het WRR-rapport Aan het buitenland gehecht

Mensenrechten  

 • Themapagina over het toetreden van de EU tot het EVRM
 • Persbericht van de Europese CommissiePDF-document van 31 maart 2011: Europese Commissie brengt verslag uit over de vooruitgang in de handhaving van de grondrechten in de EU
 • AIV-advies 'Het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering; zoeken naar constanten in een veranderende omgeving' van februari 2011
 • Notitie van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 5 april 2011: Verantwoordelijk voor vrijheid - Mensenrechten in het buitenlands beleid

Veiligheid, burgerrechten en immigratie

 • Brief (met bijlage) van de minister voor Immigratie en Asiel over de Nederlandse inzet bij het EU immigratiebeleid (TK 30573, nr. 65)
 • Dossier E110005: Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)

Overige documenten


Alle bronnen