Algemene Europese Beschouwingen 2013Op 16 april 2013 vonden de Algemene Europese Beschouwingen 2013 plaats. Kamerleden gingen in debat over diverse Europese onderwerpen. Tijdens het debat werd een drietal moties ingediend (zie kamerstukdossier 33.551).

Lees hier de handelingen (behandeling en voortzetting behandeling) van het debat op 16 april 2013. Over de moties werd op 23 april 2013 gestemd waarbij de motie Kuiper c.s. werd aangehouden.

In reactie op de motie De Vries c.s. (33.551, C) over de sociale gevolgen van werkeloosheid in de Europese Unie stuurde de minister van Buitenlandse Zaken op 6 november 2013 een brief naar de Kamer (33.551, G). De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid besliste op 19 november 2013 dat zij schriftelijk wenste te reageren op deze brief en verstuurde op 6 december 2013 een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister heeft op 13 februari 2014 per brief gereageerd. Het verslag schriftelijk overleg (33.551, I) werd geagendeerd voor de commissievergadering SZW van 18 februari 2014 en voor kennisgeving aangenomen.

De staatssecretaris van Financiën heeft op 10 december 2013 per brief (33.551, H) gereageerd op de motie De Vries c.s. over de Europese aanpak van belastingfraude (33.551, B). De commissie voor Europese Zaken heeft op 17 december 2013 besloten dat zij de commissie Financiën zou verzoeken deze reactie te betrekken bij het debat over internationaal fiscaal verdragsbeleid en belastingheffing internationale ondernemingen dat plaatsvond op 21 januari 2014.


Staat van de Europese Unie 2013


EU: politieke integratie & democratische controle


Alle bronnen