Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Vrouwe justitia
6 december 2022
Het lid Talsma (ChristenUnie) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de interparlementaire commissiebijeenkomst over de activiteiten van Eurojust op 30 november 2022.
Meer

Voorzittershamer
6 december 2022
De commissies I&A/JBZ en J&V bespreken de agenda voor de Raad Jusititie en Binnenlandse Zaken die plaatsvindt op 8 en 9 december 2022.
Meer

Edossiers bij deze commissie