E210024
Laatste revisie: 09-08-2022

E210024 - Voorstel voor een besluit over een Europees Jaar van de jeugd 2022Met dit voorstel van de Europese Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad wordt het jaar 2022 uitgeroepen tot Europees Jaar van de jeugd. De algemene doelstelling van dit jaar is een impuls te geven aan de inspanningen van de Unie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten om de jongeren na de covid-pandemie onder meer te ondersteunen en met hen in dialoog te treden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 14 december 2021 besloot de commissie om het antwoord van de Europese Commissie op de brief met vragen voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 6 december 2021 bereikte het Europees Parlement en de Raad een akkoord over het uitroepen van een Europees Jaar van de Jeugd 2022. Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de Europees Parlement en de Raad.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over een Europees Jaar van de jeugd 2022

document Europese Commissie

COM(2021)634PDF-document, d.d. 14 oktober 2021

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Op 28 december 2021 is Besluit 2021/2316PDF-document van 22 december 2021 gepubliceerd in het Europees Publicatieblad (L462/1) en is op 1 januari 2022 in werking getreden.


Behandeling Eerste Kamer

Op 14 december 2021 besloot de commissie om het antwoord van de Europese Commissie op de brief met vragen voor kennisgeving aan te nemen.

Op 6 december 2021 stuurde de Europese Commissie een antwoord (EK, B) op de brief met vragen van de PVV.

Op 11 november 2021 is de brief (EK, A) met vragen over het Europees Jaar van de jeugd 2022 verstuurd aan de Europese Commissie.

Op 2 november 2021 werd er inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie door de fractie van de PVV (van Kesteren).

Op 26 oktober 2021 besloot de commissie OCW om op 2 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Standpunt Nederlandse regering

Op 17 november 2021 ontving de Kamer een appreciatie (21.501-34, 368) van het voorstel voor een Europees Jaar van de Jeugd 2022. Volgens het kabinet is het belangrijk dat alle jongeren kansrijk kunnen opgroeien, en stelt dat de coronacrisis dit belang heeft onderstreept. Er moet blijvend aandacht zijn voor de positie van jongeren, met name jongeren in kwetsbare situaties.

Het kabinet is positief over het voorstel. Het is positief over het feit dat er zo extra aandacht wordt gevraagd voor de situatie van jongeren in en na de coronacrisis en voor het bieden van perspectief voor de toekomst. Dit staat in lijn met het huidige Nederlandse beleid. Het kabinet wil het Nederlands bestaande beleid gebruiken om invulling te geven aan het Jaar van de jeugd op nationaal niveau. Er moet volgens het kabinet voldoende aandacht hierbij zijn voor uitvoering op regionaal en lokaal niveau. Het kabinet moedigt daarnaast aan dat op Europees niveau zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht met bestaand beleid en bestaande EU-programma’s voor jongeren.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met dit voorstelPDF-document van de Europese Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad wordt het jaar 2022 uitgeroepen tot Europees Jaar van de jeugd. De algemene doelstelling van dit jaar is een impuls te geven aan de inspanningen van de Unie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten om de jongeren na de covid-pandemie onder meer te ondersteunen en met hen in dialoog te treden. Dit gebeurt door middel van het benadrukken hoe de groene en digitale transitie kansen bieden, het bevorderen van jongerenparticipatie, en het promoten van uit het overheidsbeleid op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau voortvloeiende mogelijkheden voor jongeren.

Verslag EU-strategie voor jongeren 2019-2021

De EU-strategie voor jongeren 2019-2027 vormt het kader voor de samenwerking op het gebied van jeugdbeleid in de EU. De strategie ondersteunt de jongeren met de deelname aan het democratische leven en tracht ervoor te zorgen dat alle jongeren een rol in de samenleving spelen. Het verslag over de u

Op 17 november 2021 ontving de Kamer een appreciatie van het voorstel voor een Europees Jaar van de Jeugd 2022. Volgens het kabinet is het belangrijk dat alle jongeren kansrijk kunnen opgroeien, en stelt dat de coronacrisis dit belang heeft onderstreept. Er moet blijvend aandacht zijn voor de positie van jongeren, met name jongeren in kwetsbare situaties.

Het kabinet is positief over het voorstel van de Commissie voor het Europees jaar van de Jeugd. Het is positief over het feit dat er zo extra aandacht wordt gevraagd voor de situatie van jongeren in en na de coronacrisis en voor het bieden van perspectief voor de toekomst. Dit staat in lijn met het huidige Nederlandse beleid. Het kabinet wil het Nederlands bestaande beleid gebruiken om invulling te geven aan het Jaar van de jeugd op nationaal niveau. Er moet volgens het kabinet voldoende aandacht hierbij zijn voor uitvoering op regionaal en lokaal niveau. Het kabinet moedigt daarnaast aan dat op Europees niveau zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht met bestaand beleid en bestaande EU-programma's voor jongeren.

itvoering van de strategie voor 2019-2021 stelt dat ondanks het effect van de COVID-19 pandemie, de strategie heeft aangetoond dat het een sterke en doeltreffende routekaard biedt ter bevordering van de samenwerking tussen de EU-lidstaten en ter ondersteuning van het jeugdbeleid op EU-niveau en op nationaal niveau.


Behandeling Raad

Op 6 december 2021 bereikte het Europees Parlement en de Raad een akkoord over het uitroepen van een Europees Jaar van de Jeugd 2022. Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de Europees Parlement en de Raad.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 6 december 2021 bereikte het Europees Parlement en de Raad een akkoord over het uitroepen van een Europees Jaar van de Jeugd 2022. Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de Europees Parlement en de Raad.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Cultuur en Onderwijs (CULT). De commissie voor werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) is ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 29 maart 2022 publiceerde het Roemeens Parlement een opiniePDF-document over het besluit voor een Jaar van de jeugd 2022. Hierin schrijft het parlement dat zij het voorstel voor het besluit steunt.

Op 1 december 2021 publiceerde het Oostenrijkse Parlement een politieke dialoogPDF-document met de Europese Commissie inzake het Europees Jaar van de jeugd 2022.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen