Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EUDeze themapagina bevat relevante informatie voor het debat over Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU dat gehouden werd op 8 februari 2022 (EK item 3 en item 11).

Aanleiding debat

Naar aanleiding van het verschijnen van het EU-Rechtsstaatrapport van de Europese Commissie, het Actieplan voor Europese Democratie (COM(2020)790) en de Strategie ter versterking van de toepassing van het EU-Handvest (COM(2020)711) hebben de commissies EUZA, J&V en BiZa/AZ besloten tot het houden van een themadebat over de Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU. De ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken zijn hiervoor uitgenodigd.

Het uitbreidingspakket inzake de Westelijke Balkan en de recent verschenen Europese voorstellen inzake Europese democratie zijn op verzoek van leden tijdens de commissievergaderingen eveneens ter informatie aan deze themapagina toevoegd.

Deze themapagina bevat tot slot documenten die gerelateerd zijn aan de drie kernthema's van het debat.


Rechtsstaat


Democratie


Fundamentele rechten