Dinsdag 6 december 2022, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Rondvraag


Korte aantekeningen