Dinsdag 14 mei 2024, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda


4.36410 XV, N

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024


Bespreking

6.E240005

Voorstel voor een herziening van de richtlijn betreffende de instelling en werking van Europese Ondernemingsraden; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over het voorstel voor een herziening van de richtlijn betreffende de instelling en werking van Europese Ondernemingsraden; EU-voorstel: Voorstel voor herziening van de richtlijn betreffende de instelling en werking van Europese Ondernemingsraden (COM (2024) 14)


Bespreking verslag schriftelijk overleg

7.Opzet kennismaking Nationale ombudsman en gesprek RVS, AR en VNG 4 juni 2024


Bespreking

9.RondvraagKorte aantekeningen