Dinsdag 28 mei 2024, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.Vaststellen agenda


4.Voortgang preventieaanpak leefstijl

Verslag nader schriftelijk overleg (32793, E)


Inbreng nader schriftelijk overleg


6.Mededelingen en informatie
7.RondvraagKorte aantekeningen