Dinsdag 11 juni 2024, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda


2.(O.v.) Schriftelijk overleg geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozonetop van 20 en 21 maart 2024


Bespreking schriftelijk overleg geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozonetop van 20 en 21 maart 2024

3.21.501-02 EK, GJ

Brief van de minister van BuZa over verslag Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken


Bespreking verslag en geannoteerde agenda's Raden 21 mei, 17 juni en 18 juni 2024

6.RondvraagKorte aantekeningen