Dinsdag 25 juni 2024, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.Gesprek commissie VWS met Stichting 113 zelfmoordpreventie

De Stichting 113 Zelfmoordpreventie heeft in het kader van de behandeling van het initiatiefvoorstel-Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostić, Van der Plas en Joseph 'Wet integrale suïcidepreventie' (35.754) aangeboden een gesprek voor de leden van de commissie VWS te organiseren. Dit wetsvoorstel, dat op 4 juni 2024 reeds als hamerstuk is afgedaan, zorgt voor duurzame verankering en verspreiding van sector-overstijgend, integraal en effectief suïcidepreventiebeleid binnen de landelijke en lokale overheid. Doel van dit wetsvoorstel is het wettelijk vastleggen in de Wet publieke gezondheid van het eerder ontwikkelde suïcidepreventiebeleid en zo de basis voor dit beleid te verstevigen. De primaire verantwoordelijkheid voor dit beleid komt bij de minister van VWS te liggen. In het voorstel wordt het bestaan van de gratis hulplijn wettelijk vastgelegd.

De commissie heeft er op 11 juni 2024 mee ingestemd om het gesprek met de Stichting 113 Zelfmoordpreventie te laten plaatsvinden op dinsdag 25 juni 2024 van 17.30 - 18.45 uur. De commissie gaf daarbij aan zich te kunnen vinden in de door de stichting voorgestelde opzet van het gesprek (zie bijgevoegd programma). De presentatie die tijdens de bijeenkomst getoond zal worden, is ter voorbereiding ook als bijlage toegevoegd.


Sprekers

Monique Kavelaars, bestuurder 113

Femma Pais, public affairs en bestuurssecretaris 113

Maryke Geerdink, manager Hulpverlening

Jesse van der Mijl, programmaleider Samen Minder Suïcide