Dinsdag 18 juni 2024, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Inventarisatie mogelijke plenaire behandeling suppletoire begrotingswetsvoorstel(len) bij de Voorjaarsnota 2024


6.36418, AR en T03820

Toezegging REIT-regime plussen en minnen (36.418); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over onderzoek naar voor- en nadelen van eventueel REIT-regime; Belastingplan 2024


Bespreking brief en bepaling status toezegging


10.Rondvraag

11.Ter herinnering: openstaande correspondentieKorte aantekeningen