Dinsdag 25 juni 2024, College van Voorzitter en OndervoorzittersAanvang: 09:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Besluitenlijst CVO 28 mei 204

3.Verzoek aan CVO in het kader van Gedragscode integriteit

4.Artikel 9a van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer

5.Convenant financiering Montesquieu Instituut

6.Opties voor ontvangst kabinet bij Algemene Politieke Beschouwingen

7.Nieuw Informatiesysteem Eerste Kamer

8.Mededelingen en rondvraag