Dinsdag 11 juni 2024, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.32.317 EK, OQ

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024; JBZ-Raad


Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen