Plenaire zitting Beneluxparlement in Eerste KamerOp 14 en 15 juni 2024 vond de tweede plenaire zitting van het Benelux Parlement plaats in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De 26 parlementsleden uit de Benelux-landen waren aanwezig evenals een delegatie namens de Baltische Assemblee en de Noordse Raad. Het themadebat op vrijdag was gewijd aan veiligheid in de havens en de logistieke keten met bijdragen van en namens bewindspersonen uit Nederland, België en Luxemburg. Ook kwamen er hadden diverse experts uit de havensector en de logistieke keten aan het woord. Op vrijdagmiddag werden de aanbevelingen over het fietsbeleid, de spoorwegagenda en de toekomst van de landbouw aangenomen en werd tussentijds verslag gedaan uit de verschillende commissies. Op zaterdag is er een werkbezoek afgelegd aan de Rotterdamse haven. Senator Pim van Ballekom zat de vergadering voor. Nederland is momenteel twee jaar lang voorzitter van het Benelux Parlement.


Themadebat bescherming van havens

Staatssecretaris voor Toeslagen en Douane Aukje de Vries sprak de leden toe in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Zij pleitte voor samenwerking en dialoog om de ondermijnende criminaliteit in de havens verder aan te pakken en deze problematiek niet te onderschatten. “En hier in Nederland werden de afgelopen jaren zelfs een advocaat en een journalist op klaarlichte dag vermoord. Het ondermijnt de rechtsstaat en destabiliseert de samenleving,” zei staatssecretaris De Vries.

Volgens haar zijn we op de goede weg, maar is er meer nodig. ‘Upstream disruption’, oftewel het aanpakken van drugscriminaliteit in de landen van oorsprong, verdient meer aandacht en kan spanningen in onze havens verder voorkomen. Daarnaast stelde De Vries dat de opkomst van E-commerce een steeds groter probleem vormt voor onze havens. “Al die goederen die online worden besteld, komen voor een groot deel ook via onze havens binnen. Dit drukt op het toezicht, met alle risico’s van dien,” aldus De Vries. Het is zoeken naar een goede balans. De Vries sloot haar toespraak af met een oproep aan de Beneluxlanden: “We kunnen onze havens alleen veiliger maken als we effectief samenwerken. Die samenwerking begint hier, door erover van gedachten te wisselen en goede voorbeelden te delen”.

Ook waren er bijdragen van onder meer René De Vries, havenmeester van Rotterdam, die opriep om de Havenwet grondig te herzien. De heer Niels Vanlaer, kapitein van de haven Antwerpen-Brugge, sprak over hun aanpak ter bevordering van de veiligheid in de haven. Mevrouw Jolijn Delissen ging in op de grensoverschrijdende problemen waar Nort Sea Port mee te maken had en de heer Daniel Kohl, directeur van de Cluster voor Logistiek uit Luxemburg, gaf een uiteenzetting over het beveiligen en beschermen van de logistieke keten vanuit Luxemburgs perspectief. Aansluitend was er een panelbijeenkomst met alle sprekers waarbij er gelegenheid was voor het stellen van vragen door de leden van het Benelux-parlement.


Aangenomen aanbevelingen

Het tweede deel van de middag stond in het teken van de werkzaamheden van het Beneluxparlement. Drie aanbevelingen werden besproken en aangenomen. De eerste betrof een aanbeveling over fietsbeleid. Deze aanbeveling vraagt de drie regeringen om meer te doen om fietsen aantrekkelijker en gemakkelijker te maken. Daarnaast raadde het Parlement aan om een grensoverschrijdende centraal fietsregister op te richten, zodat fietsen na diefstal eenvoudiger kunnen worden teruggevonden binnen het hele gebied van de Benelux.

De eveneens aangenomen aanbeveling voor een sterker en uniformer grensoverschrijdend spoorwegnetwerk en voor een grenzeloos aanbod van reizigerstreinen in de Benelux bevat concrete aanbevelingen aan de drie regeringen om het grensoverschrijdende treinverkeer te verbeteren. Tot slot werd de aanbeveling over landbouw aangenomen met aandacht voor vermindering van de regeldruk, bevordering van innovatie en kennisoverdracht. Voorts doet de aanbeveling een oproep aan de regeringen te onderzoeken hoe de Benelux-regio, met de gedeelde economische, geografisch en gunstige klimatologisch omstandigheden, hoge bevolkingsdichtheid en hoge grondprijzen enerzijds en de nodige beschermingsmaatregelen voor het milieu en de natuur, overeenkomstig Europese voorschriften anderzijds, zich kan versterken als belangrijke voedselproducent.


Bezoek aan de Tweede Maasvlakte

Op zaterdag 15 juni brachten de leden van het Beneluxparlement een bezoek aan de Tweede Maasvlakte. Tijdens een rondvaart door de haven van Rotterdam gaf Mark Dijk van het Havenbedrijf een presentatie over de uitdagingen waar zij voor staan. Er wordt sterk ingezet op de energie- en grondstoffentransitie met de benodigde infrastructuur. Het Havenbedrijf werkt samen met de vele bedrijven in het havengebied en met andere havens aan een sterke, CO2-neutrale toekomst voor de haven. De Rotterdamse haven levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de nationale en Europese klimaatdoelstellingen. Daarvoor is wel duidelijke richting en heldere regelgeving nodig, was de boodschap van Dijk aan de leden.


De Nederlandse delegatie

De 26 parlementsleden uit de Benelux-landen waren aanwezig evenals een delegatie namens de Baltische Assemblee en de Noordse Raad. Veertien Nederlandse Kamerleden namen deel. Dit waren de Eerste Kamerleden Pim van Ballekom (VVD, tevens voorzitter Benelux Parlement), Elly van Wijk (BBB), Artie Ramsodit (GroenLinks-PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks-PvdA), Theo Bovens (CDA), Fatimazhra Belhirch (D66), Alexander van Hattem (PVV), Ton van Kesteren (PVV), Rik Janssen (SP), Hendrik-Jan Talsma (delegatieleider, ChristenUnie) en Auke van der Goot (OPNL) en de Tweede Kamerleden Thom van Campen (VVD), Roelien Kamminga (VVD), Olger van Dijk (NSC).


Deel dit item: