De Grondwet bepaalt in artikel 72 dat de beide Kamers der Staten-Generaal elk afzonderlijk en in Verenigde Vergadering, een Reglement van Orde opstellen.

Het Reglement van Orde bevat regels over de organisatie en de werkwijze van de Eerste Kamer. Het reglement wordt door de Eerste Kamer zelf opgesteld en openbaar gemaakt.


Documenten:

Alle documenten over de actualisering van het Reglement van Orde in 2022/2023 zijn terug te vinden in het dossier

5 april 2022

Inwerkingtreding artikel I, onderdeel B (openbaarheid van commissievergaderingen) van de wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer, voortvloeiend uit de aanbevelingen in het verslag van de Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer

8 maart 2022

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

22 februari 2022

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

16 november 2021

Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021

5 november 2021

Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021

27 oktober 2020

Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum

23 oktober 2020

Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum

21 mei 2019

Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer

10 mei 2019

Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer

19 maart 2019

Inwerkingtreding artikel I, onderdelen C, D en E (openbaarheid van commissievergaderingen) van de wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer, voortvloeiend uit de aanbevelingen in het verslag van de Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer

12 december 2017

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer, voortvloeiend uit de aanbevelingen in het verslag van de Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer

5 december 2017

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer, voortvloeiend uit de aanbevelingen in het verslag van de Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer

17 maart 2015

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer door toevoeging van een hoofdstuk Integriteit

10 maart 2015

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer door toevoeging van een hoofdstuk Integriteit

27 mei 2011

Wijziging Reglement van Orde van de Eerste Kamer inzake de benoeming van plaatsvervangend griffiers

27 juni 2008

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer en van het Reglement voor de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen in verband met het toevertrouwen van de zorg voor de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

27 juni 2008

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer en van het Reglement voor de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen in verband met het toevertrouwen van de zorg voor de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

5 juli 2004

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

28 juni 2004

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

23 juni 2004

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

20 april 2004

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van het Reglement voor de Stenografische dienst van de Staten-Generaal in verband met het toevertrouwen van de zorg voor de Stenografische Dienst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het instellen van een gemengde commissie van beroep en wijziging van de naam van de dienst in Dienst Verslag en Redactie

6 april 2004

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van het Reglement voor de Stenografische dienst van de Staten-Generaal in verband met het toevertrouwen van de zorg voor de Stenografische Dienst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het instellen van een gemengde commissie van beroep en wijziging van de naam van de dienst in Dienst Verslag en Redactie

6 april 2004

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van het Reglement voor de Stenografische dienst van de Staten-Generaal in verband met het toevertrouwen van de zorg voor de Stenografische Dienst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het instellen van een gemengde commissie van beroep en wijziging van de naam van de dienst in Dienst Verslag en Redactie

6 april 2004

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van het Reglement voor de Stenografische dienst van de Staten-Generaal in verband met het toevertrouwen van de zorg voor de Stenografische Dienst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het instellen van een gemengde commissie van beroep en wijziging van de naam van de dienst in Dienst Verslag en Redactie

20 mei 2003

Voorstel van de leden Braks, Van Eekelen, Jurgens, Timmerman-Buck, Van den Broek-Laman Trip, Lyckama à Nijeholt, De Boer, Schuyer, Schuurman, Holdijk, Ruers en Bierman tot wijziging van het Reglement van Orde

6 mei 2003

Voorstel van de leden Braks, Van Eekelen, Jurgens, Timmerman-Buck, Van den Broek-Laman Trip, Lyckama à Nijeholt, De Boer, Schuyer, Schuurman, Holdijk, Ruers en Bierman tot wijziging van het Reglement van Orde

6 mei 2003

Voorstel van de leden Braks, Van Eekelen, Jurgens, Timmerman-Buck, Van den Broek-Laman Trip, Lyckama à Nijeholt, De Boer, Schuyer, Schuurman, Holdijk, Ruers en Bierman tot wijziging van het Reglement van Orde

20 september 1996

Wijziging van het Reglement van Orde

30 januari 1996

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

30 januari 1996

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

16 januari 1996

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

10 november 1995

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

10 november 1995

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

10 november 1995

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

10 november 1995

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

6 juni 1995

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

6 juni 1995

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

6 juni 1995

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

30 mei 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

30 mei 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

30 mei 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

30 mei 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

30 mei 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

23 mei 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

15 mei 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

1 mei 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

1 mei 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

1 mei 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

12 april 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

22 februari 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

22 februari 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

22 februari 1995

Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal