Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van volksgezondheid, welzijn, sport en jeugd- en gezinszaken. De commissie volgt daarnaast verschillende Europese initiatieven die in aanvulling op het nationale beleid worden ontwikkeld, waaronder voorstellen voor onderzoek gericht op de preventie van ziekten. Bovendien besteedt de commissie regelmatig aandacht aan Europese maatregelen die kwaliteits- en veiligheidseisen stellen aan bijvoorbeeld geneesmiddelen of menselijke weefsels. Ook het onderwerp patiëntenmobiliteit heeft de aandacht van de commissie.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie VWS.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Microscoop
28 mei 2024
De commissie bespreekt het antwoord van de minister op vragen over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens in het kader van een toezegging
Meer

Digitale folder
9 april 2024
De commissie levert inbreng op een brief van de minister van VWS in verband met een toezegging over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS)
Meer

Edossiers bij deze commissie