Dinsdag 9 april 2024, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.Vaststellen agenda


3.Voortgang preventieaanpak leefstijl

Verslag schriftelijk overleg (32793, D)


Bespreking en vaststelling brief


5.Planning gesprek Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) over nieuwe werkagenda


Bespreking

7.RondvraagKorte aantekeningen