Commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)Deze vaste commissie houdt zich bezig met voorstellen voor Europese wet- en regelgeving op het gebied van onder andere het midden- en kleinbedrijf (MKB), energievoorziening, consumentenzaken, klimaatbeleid en handelspolitiek. Zo'n 80% van de wetten en regels op dit beleidsterrein zijn een direct gevolg van afspraken die op Europees niveau worden gemaakt. Dit betekent dat veel nationale regelgeving een Europese oorsprong heeft. Het bekendste voorbeeld is de regelgeving in het kader van de Europese Green Deal.

Tot 20 juni 2023 was er de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie EZK.


Volgende vergaderingen op
21 mei 2024
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

bloemenveld
14 mei 2024
De commissie bespreekt het BNC-fiche over de Europese commissiemededeling betreffende biotechnologie en bioproductie.
Meer

windmolens
14 mei 2024
De commissie levert inbreng op de voorstellen over het Windenergiepakket en over de commissiemededeling over geavanceerde materialen.
Meer

Edossiers bij deze commissie