Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)Deze vaste commissie houdt zich bezig met voorstellen voor regelgeving op het terrein van landbouw, natuurbeheer, voedselveiligheid- en kwaliteit en visserij. Zo'n 80% van de wetten en regels op dit beleidsterrein zijn een direct gevolg van afspraken die op Europees niveau worden gemaakt. Dit betekent dat veel nationale regelgeving een Europese oorsprong heeft. Het bekendste voorbeeld is de regelgeving in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU.

Tot 20 juni 2023 was er de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie LNV.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Landbouwgrond met gewassen
14 mei 2024
De commissie bespreekt het eventueel in behandeling nemen van een voorstel over het versoepelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
Meer

Vrouw in supermarkt bij een schap sinaasappels
9 april 2024
De commissie bespreekt een nader schriftelijk overleg met de minister voor Medische Zorg in het kader van een Europees voorstel over maximumgehalten aan residuen van thiacloprid
Meer

Edossiers bij deze commissie