Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)Deze vaste commissie was verantwoordelijk voor de behandeling van Europese (beleids)voorstellen die een horizontaal of overkoepelend karakter hebben, zoals (inter)institutionele dossiers en dossiers inzake Europese samenwerking(sorganisaties). Samen met de commissie BDO was de commissie ESO ook verantwoordelijk voor de behandeling van voorstellen over de uitbreiding van de Europese Unie. Verder vervulde de commissie ESO binnen de Eerste Kamer een coördinerende rol bij de naleving van de Europese werkwijze en had de commissie tot taak deze werkwijze jaarlijks te evalueren. De commissie ESO had ook een centrale taak bij Europese activiteiten van de Eerste Kamer. Zo organiseerde de commissie de voorbereidingen op het jaarlijkse debat met de regering over Europa en de Europese Unie: de Algemene Europese Beschouwingen. In dit kader organiseerde de commissie onder meer elk jaar een werkbezoek naar Brussel.

Voor meer informatie kunt u terecht op de algemene commissiepagina van de commissie ESO op de Eerste Kamerwebsite.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

euro-kunstwerk
12 maart 2013
Commissie Financiën is voornemens vragen te stellen over voorstel Financiële Transactie Taks (FTT)
Meer

vlaggen
23 oktober 2012
Europese uitbreiding op de agenda van de commissie ESO
Meer

Edossiers bij deze commissie