Commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)De vaste commissie voor NAAZ is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van de plenaire behandeling van wetsvoorstellen betreffende de Nederlandse Antillen en Aruba en van rijkswetgeving voortvloeiend uit het Statuut. Op grond van het Verdrag van Lissabon zijn Aruba en de Nederlandse Antillen, als landen en gebieden overzee (LGO’s) die een bijzondere betrekking onderhouden met Nederland, verbonden met de Europese Unie. Ook hebben nagenoeg alle Nederlanders die woonachtig zijn op de Nederlandse Antillen en Aruba actief kiesrecht voor het Europees Parlement. Al geruime tijd is een proces van herstructurering van het Koninkrijk der Nederlanden gaande. Het streven is het land Nederlandse Antillen te ontmantelen. Curaçao en Sint Maarten opteren daarbij voor de status van autonoom land binnen het Koninkrijk en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor integratie in het Nederlandse staatsbestel.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie NAAZ.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact