Algemene Europese Beschouwingen 2014In 2014 vonden de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen plaats op dinsdag 15 april 2014. Kamerleden traden in debat over diverse Europese onderwerpen. De officiële handelingen van dit debat vindt u hier (behandeling) en hier (voortzetting behandeling).

Er werd tijdens dit debat een motie ingediend door het lid Strik (GroenLinks) waarin de regering wordt verzocht zich ervoor in te spannen dat alle Europese lidstaten een substantiële bijdrage leveren aan de opvang van Syrische vluchtelingen. De volledige tekst treft u hier. Over deze motie werd tijdens de plenaire vergadering op 6 mei 2014 gestemd. Deze werd bij zitten en opstaan verworpen.


Staat van de Unie 2014

Op 19 februari 2014 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken de Staat van de Europese Unie 2014 naar het het parlement (zie ook kamerstukdossier 33.877). Deze bestaat uit drie delen:

  • 1. 
    Het eerste deel bevat de visie van het kabinet op de Europese samenwerking.
  • 2. 
    In het tweede deel deelt het kabinet zijn visie op een EU met betere focus en betere instituties.
  • 3. 
    In het derde deel wordt ingegaan op de Nederlandse inzet op de verschillende beleidsterreinen in de komende periode.

De Tweede Kamer heeft op 31 maart 2014 een notaoverleg gehouden over de Staat van de Europese Unie 2014. Een verslag hiervan treft u hier. Hierbij zijn enkele moties ingediend waarover op 8 april 2014 werd gestemd.


Het Oostelijk Partnerschap en de relatie tussen de EU en Rusland


EU: politieke integratie & democratische controle


Extern beleid van de Europese Unie voor de periode 2014-2020

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 24 januari 2014 over de instrumenten van het extern beleid van de Europese Unie 2014-2020 (TK, 21501-20, nr. 837)


Subsidiariteit


Raad van de Europese Unie


Overige documenten en informatie

Met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014 hebben negen vestigingen van marktonderzoekorganisatie Ipsos hun krachten gebundeld om het sentiment alvast te peilen in tien lidstaten van de Europese Unie. Dit onderzoek werd op 31 maart 2014 gepubliceerd in De Volkskrant:

In december 2013 publiceerde de Europese Commissie haar standaard Eurobarometer met de publieke opinie in het najaar van 2013:


Alle bronnen