Behandelvoorbehoud economische governance beëindigdDe Eerste Kamer heeft op 10 oktober 2023 het parlementair behandelvoorbehoud op de wetgevende voorstellen over economische governance beëindigd. Zij had dit behandelvoorbehoud op 11 juli 2023 ingesteld.

De vaste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten een parlementair behandelvoorbehoud aan de Eerste Kamer voor te stellen, omdat zij wetgevende voorstellen van de Europese Commissie om de houdbaarheid van de overheidsschuld te versterken en tegelijkertijd duurzame en inclusieve groei te bevorderen van zodanig groot belang achtten dat zij op bijzondere wijze over de Nederlandse inzet geïnformeerd wilden worden. Ook verzochten de commissies minister Kaag van Financiën om geen onomkeerbare stappen te zetten in de onderhandelingen totdat een mondeling overleg met de betrokken commissies had plaatsgevonden.

Op 26 september 2023 voerden de commissies het mondeling overleg met minister Kaag. Naar aanleiding van dit overleg besloten de commissies de Kamer te adviseren het parlementair behandelvoorbehoud op te heffen, onder voorwaarde dat de minister de Kamer tijdig informeert over de voortgang van de onderhandelingen. Tijdens de plenaire vergadering van 10 oktober stemde de Kamer in met dit advies.

Voorstellen Europese Commissie

Op 26 mei 2023 publiceerde de Europese Commissie wetgevende voorstellen over economische governance . De voorstellen bouwen voort op de mededeling van de Europese Commissie over economische governance van 28 november 2022. Met deze wetgevende voorstellen wil de Commissie de houdbaarheid van de overheidsschuld versterken en tegelijkertijd duurzame en inclusieve groei bevorderen in alle lidstaten via hervormingen en investeringen.

Parlementair behandelvoorbehoud

Het parlementair behandelvoorbehoud is vastgelegd in artikel 4 van de nationale Goedkeuringswet van het Europese Verdrag van Lissabon. Elk van beide Kamers der Staten-Generaal kan -binnen twee maanden, nadat zij een Nederlandse vertaling voor een Europees wetgevend voorstel heeft ontvangen- besluiten dat zij het voorstel van zodanig politiek belang acht dat zij op bijzondere wijze over de behandeling geïnformeerd wenst te worden. Het was dit jaar voor het eerst dat de Eerste Kamer gebruik maakte van deze mogelijkheid.


Deel dit item: