Eerste Kamer bij Europees belastingsymposiumHet Europees Parlement en de Europese Commissie organiseerden 24 en 25 oktober het Tax Symposium in Brussel. Het programma richtte zich op de toekomst van belastingen in de Europese Unie (EU). Er was met name aandacht voor de uitdagingen en veranderingen die nodig zijn in de toekomst. Leden van nationale parlementen waren uitgenodigd om deel te nemen. Namens de Eerste Kamer nam Paulien Geerdink (VVD), lid van de vaste commissie voor Financiën (FIN) van de Eerste Kamer, deel aan het symposium.

De EU kampt momenteel met budgettaire tekorten en geopolitieke financiële uitdagingen. Er is al langer een discussie over de vraag of de EU zich naast monetair beleid niet ook op fiscaal beleid zou mogen richten. Fiscaal beleid valt tot op heden onder de soevereiniteit van lidstaten, maar dit zorgt volgens velen voor een onevenwichtige concurrentie. Europarlementariër Paul Tang (S&D-fractie, PvdA) vroeg tijdens de tweede dag van het symposium aandacht voor de aanwezigheid van belastingparadijzen - waaronder Nederland - in de EU.

Tijdens het symposium kwamen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder: VAT (Value Added Tax of btw, belasting over toegevoegde waarde - red.) in de digitale wereld; het effect van belastingen op het gedrag van mensen; de toekomst van personenbelasting (PIT); de rol van belastingen op vermogen; de wendbaarheid van belastingen en de mogelijkheden voor structurele veranderingen. Tevens was er aandacht voor besluitvorming over fiscaal beleid op verschillende niveaus en het verbeteren van het kader voor inkomstenbelasting (BEFIT).

Ondanks verschillende visies was er overeenstemming over een aantal zaken. Er moet een duidelijk doel zijn voor nieuw fiscaal beleid en dit moet op een transparante wijze overgebracht worden aan burgers. Er moet op alle niveaus (nationaal, Europees en mondiaal) worden nagedacht over de toekomst van belastingen om fraude, belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Over de vraag op welk niveau besluitvorming over fiscaal beleid uiteindelijk moet plaatsvinden, werden de deelnemers het nog niet eens.


Deel dit item: