Op 26-28 november 2023 vond te Madrid de LXX plenaire COSAC plaats. Deze Conferentie van de parlementaire commissies voor Europese Zaken vindt plaats telkens in het land dat op dat moment voorzitter van de Raad van de Europese Unie is. Vanuit de Eerste Kamer namen de commissievoorzitter EUZA, Van Apeldoorn (SP), en het commissielid Walenkamp (BBB) deel.

Op de agenda stonden ter bespreking de resultaten van het Spaanse EU-Voorzitterschap, het migratie- en asielpact, de energiecrisis en de groene transitie, de situatie in Oekraïne en de relatie met de EU, en open strategische autonomie en de relatie met Latijns-Amerika. Aan het eind van de conferentie zijn bij consensus contributies en conclusies over de tijdens de bijeenkomst besproken thema's aangenomen.

Alle vergaderdocumenten van deze conferentie treft u aan op de website IPEX.


Deel dit item: