Nieuwe genomische technieken: vragen beantwoordDe vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft antwoorden gekregen van de regering op vragen over een Europees wetgevingsvoorstel over nieuwe genomische technieken (NGTs). Het voorstel gaat over het reguleren van technieken met betrekking tot plantenveredeling, zoals CRISPR-Cas. Momenteel vallen NGT-planten onder de Europese regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), maar de Europese Commissie vindt dit regelgevingskader onvoldoende voor de regulering van NGT-planten. De commissie LNV heeft vragen over het voorstel gesteld aan zowel de regering als aan de Europese Commissie.

Meerwaarde van NGTs

De leden van de fracties van PvdD en GroenLinks-PvdA vroegen gezamenlijk wat het nut en de noodzaak is van NGT's. Daarnaast vroegen de leden van de ChristenUnie-fractie en GroenLinks-PvdA of het wel mogelijk zou zijn om niet-gemanipuleerde materialen op akkers blijvend te isoleren van niet-veranderde planten.

De regering antwoordt nu dat NGT's niet de oplossing op zichzelf zijn, maar dat het wel degelijk nuttig kan zijn als één van de gereedschappen die de regering aan veredelaars en telers ter beschikking wil stellen om de transitie te maken naar een duurzamer landbouw- en voedselsysteem. Om eventuele vermenging van niet-gemodificeerde en gemodificeerde planten te voorkomen, zullen dezelfde voorzorgsmaatregelen genomen worden als bij de vermenging van conventionele producten en biologische producten, aldus de regering.

Vervolg

De commissie LNV besprak 19 december de antwoorden van de regering en gaf aan inbreng te willen leveren voor een nieuwe ronde schriftelijke vragen aan de regering. In de Raad van de Europese Unie is het voorstel meerdere malen besproken. Op 11 december is geprobeerd om tot een algemene oriëntatie (standpunt van de Raad voor verdere onderhandelingen) te komen. Dit is echter mislukt, omdat verschillende Lidstaten het niet eens konden worden over het voorstel, onder andere wegens het gebrek aan een ‘opt-out’ van het gebruik van NGT’s in de landbouw. De onderhandelingen zullen onder het Belgische voorzitterschap van de Raad, vanaf 1 januari 2024, worden voortgezet.

Meer informatie over nieuwe genomische technieken en de behandeling in de Eerste Kamer is te vinden in het E-dossier: E230014


Deel dit item: