75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de MensSenatoren Henk Marquart-Scholtz (BBB) en Janny Bakker-Klein (CDA) namen op 29 november 2023 deel aan een conferentie ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit evenement werd op initiatief van de subcommissie voor mensenrechten van het Europees Parlement (EP) georganiseerd en vond plaats in Brussel.

De conferentie bracht vertegenwoordigers van internationale en regionale mensenrechtenmechanismen, nationale parlementen van de EU, internationale en lokale maatschappelijke organisaties en young voices uit de hele wereld samen, om uitdagingen op het gebied van mensenrechten te bespreken.

De opening van de conferentie werd onderbroken door een onaangekondigde demonstratie naar aanleiding van het Israëlisch-Palestijns conflict. Udo Bullmann, voorzitter van de subcommissie voor mensenrechten van het EP, sprak de demonstranten toe. Hij benadrukte dat mensenrechten universeel zijn, maar dat deze rechten ook steeds onder druk staan en dat het belangrijk is om met elkaar de dialoog te (blijven) voeren. Na ongeveer een kwartier werd het programma voortgezet.

EP-voorzitter Roberta Metsola benadrukte hoe noodzakelijk het beschermen van mensenrechten nog altijd is. De situaties in Oekraïne en in Israël en Gaza maken duidelijk hoe belangrijk het is om solidariteit te tonen. "Als parlementariërs hebben we een verantwoordelijkheid om iets te doen tegen onrecht." Ook David McAllister, voorzitter van de commissie van Buitenlandse Zaken van het EP en Volker Türk, Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, deelden hun zorgen om de (mensenrechten)situaties in Oekraïne en in Israël en Gaza.

Vervolgens voerden diverse gastsprekers het woord over het thema "Wat maakt mensenrechten universeel?". Onder hen waren Esmeralda Arosemena de Troitino van de inter-Amerikaanse commissie voor mensenrechten, Indrissa Sow, van de Afrikaanse commissie voor mensenrechten, Eamon Gilmore, EU-vertegenwoordiger voor mensenrechten, Mattias Guyomar, rechter bij het Europese Hof voor mensenrechten, en Matteo Mecacci, directeur van het OVSE-bureau voor democratische instituties en mensenrechten. Ter afsluiting van het eerste deel van het programma spraken mensenrechtenactivisten- en verdedigers Khin Ohmar (Myanmar), Tony Germain Nkina (Burundi), Abdelkhalig Shaib (Sudan) en Parasto Hakim (Afghanistan) over de mensenrechtensituaties in hun land.

Het tweede deel van het programma had als thema "Samenwerken om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan". In het kader van dit thema spraken onder andere Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen, Amina J. Mohammed, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Agnes Callamard van Amnesty International, Dmitry Mouratov, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2021, en Oleksandra Matviychuk, hoofd van het Centrum voor Burgerlijke Vrijheden en Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2022. Zij hielden aangrijpende betogen over (het schenden van) mensenrechten en het beschermen van vrijheid en democratie. Ook zij spraken grote zorgen uit over de situaties in Oekraïne en in Israël en Gaza.

Eerste Kamerleden Marquart-Scholtz (BBB) en Bakker-Klein (CDA) kijken terug op een indrukwekkende dag. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens blijft volgens hen, ook 75 jaar later, een kompas bij het aanpakken van aanhoudende conflicten en opkomende crises waarmee de wereld wordt geconfronteerd. In de vergadering van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 december 2023 hebben zij een mondelinge en schriftelijke terugkoppeling van de conferentie verzorgd. De conferentie is hier terug te kijken.


Deel dit item: