Kamerdelegatie bij NAVO PA vergadering in BrusselDrie leden van de NAVO Parlementaire Assemblee (NAVO PA) namen van 19 tot en met 21 februari 2024 deel aan de jaarlijkse Joint Committee Meetings in Brussel. De delegatie van de Staten-Generaal bestond dit keer uit de Tweede Kamerleden Ruben Brekelmans (VVD), Isa Kahraman (NSC) en Raymond de Roon (PVV). Tijdens deze bijeenkomst werd onder meer gesproken over de steun aan Oekraïne, het opvoeren van de productie van militaire middelen, de samenwerking met landen in de Indo-Pacific en de NAVO top in Washington. Er namen ruim 130 parlementariërs uit de NAVO-lidstaten plus een delegatie uit Zweden deel aan deze gemeenschappelijke commissievergaderingen. Tijdens de Joint Committees Meeting lieten de Hongaarse collega’s weten dat het parlement zal instemmen met de toetreding van Zweden. Hieraan voorafgaand presenteerde de voorzitter van de Parlementaire Assemblee de heer Szczerba het jaarverslag 2023 van de Assemblee. In het rapport was bijzondere aandacht voor het mobiliseren van de steun aan Oekraïne. Ook sprak de delegatie met de Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO, Thijs van der Plas.


Noord-Atlantische Raad

Op maandag 19 februari kwamen de Permanente Vertegenwoordigers bij de North Atlantic Council (NAC) en alle delegatieleiders van de NAVO Parlementaire Assemblee bijeen onder gezamenlijk voorzitterschap van de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg en de voorzitter van de Parlementaire Assemblee, Michal Szczerba. "Het is onze plicht, als parlementariërs, om ervoor te zorgen dat onze samenlevingen begrijpen dat veiligheid de kern is van onze welvaart," zei Szczerba bij de opening van de vergadering. "We moeten de NAVO voorbereiden op de volgende generaties en sterker dan ooit maken," voegde hij daaraan toe. Stoltenberg benadrukte eveneens het belang van parlementaire betrokkenheid bij de NAVO en keek vooruit naar de top in Washington waar ook aandacht zal zijn voor het 75-jarige bestaan van de NAVO. Beiden spraken over de NAVO als het meest succesvolle bondgenootschap in de moderne geschiedenis en de toetreding van Zweden zou een waardevolle versterking van de NAVO zijn, zowel op militair als democratisch gebied. Op de vraag van Ruben Brekelmans of besteding van 2% van het BNP aan defensie gezien de huidige en toekomstige dreigingen het minimum zal zijn en Europese landen meer moeten investeren in strategische militaire capaciteiten, werd bevestigend geantwoord. Voor het uitvoeren van de plannen en het tegemoet komen aan de minimale vereisten kan meer nodig zijn om de achterstand in te lopen. De kern van Burden Sharing is dat de lidstaten de gemaakte afspraken tijdens de NAVO top in Vilnius nakomen. Elke niet-nagekomen belofte betekent een gat in het verdedigingsschild van de bondgenoten. Meer investeringen in veiligheid en het opbouwen van een defensie-industrie zou ook de economieën ten goede komen.


Steun aan Oekraïne

Tijdens het overleg van de verschillende commissies werd veel gesproken over het belang van steun aan Oekraïne. Ook waren er diverse experts uitgenodigd om de parlementsleden bij te praten. "We mogen niet wankelen in onze support aan Oekraïne. Als we vandaag niet genoeg middelen mobiliseren om Oekraïne te helpen de agressor te verslaan, zullen wij, NAVO-bondgenoten, morgen een veel hogere prijs betalen," zei voorzitter Szczerba. De militaire hulp aan Oekraïne gaat via bilaterale overeenkomsten, de rol van de NAVO is beperkt tot het faciliteren van het toekomstige lidmaatschap van Oekraïne. Met het oog op de aanstaande top in juli deed voorzitter Szczerba ook een beroep op de geallieerde ambassadeurs om ‘onze inspanningen te verdubbelen om Oekraïne vooruit te helpen in de richting van lidmaatschap’. De ervaringen opgedaan door het Oekraïense leger in deze oorlog zijn ook van belang voor de NAVO-lidstaten. Ook over de status van EU kandidaat-lidstaat van Oekraïne werd gesproken tijdens een update van het nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid. Behalve militaire steun is er ook behoefte aan middelen voor de wederopbouw van het land.


Opvoeren productie militaire middelen

Meerdere sprekers onderstreepten dat door de oorlog in Oekraïne het leveren van militaire middelen problematisch is. De NAVO-lidstaten zouden de productiecapaciteit moeten opvoeren en daarbij belemmeringen, zoals het beschermen van de eigen defensie-industrie, moeten wegnemen. Ook zouden landen door samen te werken efficiënter kunnen produceren en inkopen. Het meest recente initiatief waarbij Nederland samen met Duitsland, Roemenië en Spanje Patriot-raketten gaat aanschaffen, werd aangehaald als een goed voorbeeld. Vraagbundeling levert de landen niet alleen economische voordelen op, het zal ook de logistiek van de bevoorrading vereenvoudigen en de totale voorraad aan raketten op peil houden. Een ander element van de samenwerking met de industrie is het inventariseren - en indien nodig beperken - van risico’s in de grondstoffenleveringen.


Overige

Tijdens de vergadering is ook gesproken over de oprichting van een Democratic Resilience Centre op het NAVO-hoofdkwartier waarvoor de NAVO PA telkens heeft gepleit. Dit in reactie op de fundamentele bedreiging voor de veiligheid en de democratie die van autocratieën uitgaat. Verder was er aandacht voor het betrekken en ondersteunen van partners en aspirant-lidstaten in de Balkan, Oost-Europa, de Indo-Pacific en de zuidelijke buurlanden.


Deel dit item: