Nieuw Europees Werkprogramma van de Eerste KamerDe Eerste Kamer stelde op 27 februari 2024 haar Europees Werkprogramma voor 2024PDF-document vast. Dit werd tijdens de plenaire vergadering als hamerstuk afgedaan. Elk jaar presenteert de Europese Commissie haar Werkprogramma met daarin haar plannen voor het aankomende jaar. De Eerste Kamer selecteert hieruit voorstellen die voor haar belangrijk zijn.

Dit jaar heeft de Eerste Kamer voorstellen geprioriteerd onder andere op het gebied van het klimaat, defensie en uitbreiding. Zodra de Europese Commissie een van deze voorstellen publiceert, wordt dit voorstel besproken in de verantwoordelijke vakcommissie(s). De commissie beslist dan of zij dit voorstel in behandeling neemt. Zij kan bijvoorbeeld een brief met vragen sturen naar de minister, om het optreden van het kabinet in de Raad van de EU te controleren, of vragen stellen aan de Europese Commissie voor verdere onderbouwing van het voorstel.

Voor Europese voorstellen die de Kamercommissies in behandeling nemen worden e-dossiers aangemaakt. Hierin vindt u informatie over de behandeling van een Europees voorstel in de Eerste Kamer. Daarnaast ziet u in dit e-dossier ook hoe de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer, de Raad van de EU en het Europees Parlement verloopt, en treft u de standpunten van de Nederlandse regering en de andere EU-lidstaten aan.


Deel dit item: