Interparlementaire conferentie circulaire economieSenator Andrea van Langen-Visbeek (BBB) nam namens de Eerste Kamer in Brussel deel aan een interparlementaire conferentie over circulaire economie en kijkt terug op twee interessante dagen. De interparlementaire conferentie (IPC) vond op 17 en 18 maart plaats in het kader van de parlementaire dimensie van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de Europese Unie en het Europees Parlement spreken tijdens een IPC met elkaar over Europese onderwerpen. Ook kandidaat-lidstaten kunnen deelnemen aan een IPC. Bij deze conferentie was dan ook een delegatie uit Georgië aanwezig.


Werkbezoek

Voorafgaand aan de conferentie vond op zondag 17 maart een werkbezoek plaats aan Takeda en Ekopak in Lessines in de Belgische provincie Henegouwen. Takeda is een groot biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op vier gebieden: oncologie, zeldzame ziekten, neurowetenschap en gastrologie. De vestiging in Lessines focust zich voornamelijk op patiënten met zeldzame ziekten. Er vindt immunoglobulinezuivering plaats met vul- en verpakkingscapaciteiten voor van plasma afgeleide therapieën. Voor deze processen is ontzettend veel water nodig.

Door het betrekken van Ekopak bij deze processen kan nu een groot gedeelte van het gebruikte water hergebruikt worden. Ekopak is een Belgisch bedrijf dat zich richt op waterbehoud en waterrecycling. Zij stellen dat duurzaam water de drijvende kracht is achter een circulaire economie. Het doel van Ekopak is om 100% watercirculariteit te bereiken binnen de industrie en te zorgen voor continue beschikbaarheid van drinkwater wereldwijd. Door de samenwerking tussen Takeda en Ekopak lukt het hen om 600.000 m3 water te hergebruiken.


Conferentie

Na het waardevolle werkbezoek vond een dag later de conferentie plaats in het Vlaams parlement in Brussel. Verschillende sprekers benadrukten het belang van circulaire economie. Lidstaten spraken over de beste initiatieven met betrekking tot circulaire economie in hun land. Ook vertelden verschillende bedrijven over hun product. Hierbij werd gesproken over het hergebruiken van batterijen, recyclebare binnenmuren en circulaire afvalbewerking. Benadrukt werd dat publiek-private samenwerking essentieel is. Senator Van Langen-Visbeek (BBB) riep de anderen op om circulariteit te stimuleren en overregulering via wetgeving te stoppen.


Deel dit item: