Van 24 tot en met 26 maart 2024 vond in Brussel de LXXI plenaire COSAC plaats onder Belgische Voorzitterschap. België is momenteel voorzitter van de Raad van de Europese Unie (EU). Het Belgische parlement organiseerde deze plenaire conferentie van de parlementaire commissies voor Europese Zaken. Vanuit de Eerste Kamer namen de commissievoorzitter EUZA, Van Apeldoorn (SP), en het commissielid Panman (BBB) deel.

Op de agenda stond onder andere een terugblik op de wetgevingsperiode 2019-2024 en een vooruitblik op het strategische beleid voor de komende periode 2024-2029. Er werden twee interactieve sessies georganiseerd rondom genderbeleid in parlementen en over democratie en rechtsstatelijkheid in de EU. Tot slot hebben delegatie gesproken over open strategische autonomie in de EU. Over dit laatste onderwerp bracht Van Apeldoorn in dat strategische industriële autonomie van de EU ook een middel kan zijn om het sociale model in de EU, en daarmee de positie van werknemers, te verbeteren.

Aan het eind van de conferentie zijn bij consensus contributies en conclusies over de tijdens de bijeenkomst besproken thema's aangenomen. Op initiatief van de delegaties van Nederland en Denemarken is hierin een hoofdstuk opgenomen over de toegang tot informatie van de nationale parlementen, naar aanleiding van de dreigende afsluiting van toegang tot de Delegates Portal van de Raad.

Alle vergaderdocumenten van deze conferentie treft u aan op de website IPEX.


Deel dit item: