Dinsdag 23 april 2024, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

7.36.550 EK, A

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de Voorjaarsnota 2024; Voorjaarsnota 2024


Bespreking brief


11.Rondvraag

12.Ter herinnering: openstaande correspondentieKorte aantekeningen