Dinsdag 14 mei 2024, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda


6.Toezegging T01575

Brief van de minister voor PVO en staatssecretaris van VWS over passend onderwijs - blijven bouwen aan de basis op orde


Bespreking brief en bepaling status toezegging


9.RondvraagKorte aantekeningen