Staten-Generaal ontvangen Nederlandse ambassadeursDe Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben op donderdag 1 februari de Nederlandse ambassadeurs ontvangen in het kader van de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Na een openingstoespraak van Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn spraken ambassadeurs, Eerste en Tweede Kamerleden in kleinere groepen over onderwerpen zoals asiel en migratie, de oorlog in Oekraïne, de effectiviteit van sancties, en vrede en veiligheid in het Midden-Oosten. Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma sloot de bijeenkomst af.

In zijn welkomsttoespraak liet Jan Anthonie Bruijn de ambassadeurs weten hun inzichten enorm op prijs te stellen: "Uw inzichten geven ons de zo nodige informatie om ons werk op het terrein van de buitenlandse politiek en de parlementaire diplomatie zo goed mogelijk te verrichten." De Eerste Kamervoorzitter ging verder in op de vele verkiezingen die in 2024 worden gehouden. Wereldwijd zullen ruim 2 miljard kiesgerechtigden dit jaar hun stem uitbrengen. "Verkiezingen zijn het belangrijkste middel voor mensen om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid, de samenleving en de wereld om hen heen. Verkiezingen zijn echter geen garantie voor democratie, maar tegelijkertijd kan democratie niet zonder verkiezingen bestaan," aldus Bruijn.

Martin Bosma zei in zijn toespraak: "Wat vaak onderbelicht blijft, is dat Nederland een zeer deskundig en groot diplomatiek netwerk heeft. Een netwerk waar veel landen - ook landen die qua inwoneraantal en oppervlakte groter zijn dan Nederland - terecht jaloers op zijn." Hij besloot zijn toespraak met de constatering dat de ontmoetingen tussen Kamerleden en het diplomatieke corps bijdragen aan de informatiepositie van de Kamer: "We zijn onder de indruk van uw kennis en kunde. En ook de voorbereiding en begeleiding van buitenlandse werkbezoeken van Kamerleden - zoals recent bij het bezoek van de commissie voor Buitenlandse Zaken aan Zuid-Korea en Japan - is altijd tot in de puntjes verzorgd."

Nederland heeft een wereldwijd diplomatiek netwerk. De ambassadeurs, permanente vertegenwoordigers en consuls-generaal werken dagelijks voor de belangen van Nederland in het buitenland. Eén week per jaar komen zij naar Nederland om de laatste ontwikkelingen te bespreken, politici te ontmoeten en de band met het thuisland waar nodig te versterken. Tijdens deze conferentie ontvangen de Staten-Generaal de ambassadeurs om nader in te gaan op de politieke besluitvorming in Nederland in relatie tot de werkzaamheden op de ambassades.


Deel dit item: