Dinsdag 26 maart 2024, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda


3.Toezegging T03628

Toezegging Uitwonende studenten die niet ingeschreven staan in de gemeente (36.229); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over studenten die zich niet mogen inschrijven op het adres van de verhuurder; Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs


Bespreking verslag schriftelijk overleg en bepaling status toezegging


4.Toezegging T03626

Toezegging Actualisering overzicht maatregelen voor jongeren (36.229); Brief van de minister van OCW over het ontwikkelen van een nationale jeugdstrategie; Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs


Bespreking brief en bepaling status toezegging


6.36249, K

Brief van de staatssecretaris van OCW inzake akkoord definitieve tekst Europese verordening mediavrijheid; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid


Bespreking

8.RondvraagKorte aantekeningen